News


Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín Bộ Công Thương 2008

posted May 9, 2012, 8:31 AM by nova vn

Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín Bộ Công Thương 2008


Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín Bộ Công Thương 2010

posted Oct 14, 2009, 11:16 PM by nova vn   [ updated May 4, 2012, 12:00 PM ]

DN XK Uy Tín Bộ Công Thương
Công ty TNHH NOVA đã đạt danh hiệu Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín của Bộ Công Thương năm 2010.

Tiếp nối thành tích của những năm trước đó, trong năm 2010, tập thể cán bộ nhân viên công ty và ban giám đốc đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh đề ra và đã được Chủ Tịch UBND TP.Hà Nội tặng Bằng Khen.

Chi tiết xem thêm trên trang website của Bộ Công Thương http://dnxnk.moit.gov.vn/EntpDetail.asp?ID=2477&langs=1Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín Bộ Công Thương

Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín 2010


Bằng Khen UBND TP.Hà Nội 2009

posted Oct 14, 2009, 11:11 PM by nova vn   [ updated May 9, 2012, 8:28 AM ]

Bằng Khen của Chủ Tịch UBND TP.Hà Nội 2009


1-3 of 3

Comments