Giới thiệu

Nova Group là một trong những đơn vị kinh doanh xuất khẩu nông sản hàng đầu của Việt Nam. Hiện công ty đã giao dịch làm ăn với hơn 50 quốc gia cũng như đang tiếp tục phát triển thêm các bạn hàng mới. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Nova Group đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển thị trường kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm...

Nova đặc biệt quan tâm và chú trọng đến nhân tố con người. Đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty không ngừng được trau dồi kiến thức và nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. Những thành tựu mà Nova Group đã đạt được hôm nay có sự đóng góp hết mình của Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên các công ty thành viên.

Các công ty thành viên liên kết phụ trách các thị trường khác nhau gồm: